Aangesloten bij Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA

Als architect zie ik het als onze taak om vanuit een onbevangen interesse voor alle huisvestingsproblemen telkens te komen met nieuwe oplossingen.
Elke opgave is dan ook een mogelijkheid om een betere leefomgeving te maken in overleg met de gebruikers van deze leefomgeving.
Een overleg dat wij graag voeren met initiatiefnemers en ontwikkelaars. Wij geven vorm aan een omgeving voor iedereen. Dit vraagt om gevarieerde woningen en werkplekken, ontworpen voor zeer verschillende belevingswerelden.
Door onze ruime ervaring en door het contact met de gebruikers is het mogelijk het woonprogramma qua vorm, materialisatie en indeling aan te passen aan de wensen van deze gebruikers.
Wij kenmerken ons door de grote diversiteit aan werkterreinen, een hoge mate van zelfstandigheid in bouwkundige uitwerking en oplossingsgerichtheid.

Jos Overboom
Architect
 

VISIE
06 53 66 14 89    Hortastraat 1  5103 NS  Dongen                   
dBO architecten